مختصری تاریخچه سنتور

                                                                    به نام خدا  

تاریخچه

سنتور یکی از سازهای زهی مضرابی است که قدمت آن شاید از کلیه سازهای دیگر بیشتر باشد .

سنتور سازی با ریشه تاریخی کهن است در این که خاستگاه آن ایران است یا نه ، جای پژوهش باز است ولی آنچه مسلم است این است که سنتور ایرانی از دیرباز وجود داشته است .

سنتور در کشورهای مختلف رفته و در هر کشور بنا به نیازهای فرهنگی آن کشور تغییراتی در آن پدید آمده است چنانچه آن را در عراق-مصر-هند-ترکیه –چین و بسیاری از کشورهای شرقی با شکل های مختلف ، تغییرات متنوع و شیوه های گوناگون نوازندگی مشاهده می کنیم.

 

در انگلیس سنتور را با نام دالسیمر در مجارستان و کشور های اروپای شرقی با نام سیمبالوم (یا تلفظ ایتالیایی آن چیمبالو) ، در چین با نام یانگ کین در آلمان با نام هاک برت در کشور های عرب با نام های سنطور یا سنطیر و در برخی مکانهای دیگر به پسالتری نامیده و معروف شده است .

بررسی تاریخچه و سیر در هر یک از این سازها (بخصوص پسالتری) نشان می دهد که انواع کلاویکورد-هارپسیکورد-کلاوسن و بالاخره پیانو شکل تکامل یافته ی همین ساز های قدیمی هستند که ریشه قدیمی شرقی داشته اند و بنا به نیازها و ضرورت های خاص موسیقی اروپایی در ساختمان آنها و طبعا" در شیوه نوازندگی شان تغییراتی برای ایجاد نوعی تکامل ، متناسب با موسیقی آن کشور ها داده شده است.

 

با سپاس فراوان